Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Usposabljanje odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroški igral in igrišč

Spoštovani, so vaša otroška igrišča dovolj varna?

Ali postavljena igrala in podlage na njih ustrezajo veljavnim standardom varnosti, so redno vzdrževana in pregledovana? Imajo osebe, ki vzdržujejo in pregledujejo vaša igrala dovolj znanja, da lahko svoje delo opravljajo kvalitetno in ga tudi dokumentirajo? Ali res prepoznavajo vse nevarnosti?

Da bi lahko kot lastniki oz. skrbniki odgovorno skrbeli za varnost na vaših otroških igriščih oz. igralih, prirejamo enodnevno usposabljanje, na katerega vabimo:

  • zadolžene osebe v vrtcih, ki morajo biti v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13) usposobljene za preglede igral in igrišč ter druge odgovorne za varnost otroških igrišč: ravnatelje, pomočnike, vodje enot, tehnične vodje.
  • lastnike, upravljavce ter vzdrževalce otroških igrišč ali posameznih igral v sklopu:
    • šolskih in športnih igrišč,
    • hotelskih in drugih nastanitvenih objektov, gostinskih lokalov, trgovskih centrov,
    • javnih površin,
    • stanovanjskih naseli.

Termin:

10. 4. 2019 ob 8:00

Lokacija:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje.

Kotizacija:

Kotizacija na udeleženca znaša 122 € z DDV. V ceno so vključena predavanja, gradivo, postrežba med odmori ter potrdilo o opravljenem usposabljanju.   

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka seminarja na poslovni račun zavoda:
- IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-95067

Odjava:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije.

Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Kontaktni osebi:

mag. Ivan Valentinčič, T 01 58 55 125 - dir, M 041 711 893 F 01 585 51 80

Jana Cigula, T 01 58 55 128 - dir, M 041 616 901 F 01 585 51 80

Prijava na seminar

Vsi seminarji