Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Prvo usposabljanje koordinatorjev za VZD na začasnih in premičnih gradbiščih

V skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 31/2008) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) organiziramo prvo usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Kandidati se bodo usposobili za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta.

Lokacija:

Predavalnica ZVD d.o.o., Chengdujska cesta 25, Ljubljana

Termin:

TOREK
 20.10.2020
 09.00 do 16.00
SREDA
 21.10.2020
 09.00 do 18.00
ČETRTEK
 22.10.2020  09.00 do 18.00
TOREK
 27.10.2020
 08.00 do 16.00
SREDA
 28.10.2020
 09.00 do 18.00

 

 

POGOJI ZA KOORDINATORJA V PRIPRAVLJALNI FAZI PROJEKTA - K1:

  • najmanj višja strokovna izobrazba tehnične smeri
  • strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja graditev objektov ali strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del

POGOJI ZA KOORDINATORJA V IZVAJALNI FAZI PROJEKTA - K2:

  • najmanj višja strokovna izobrazba tehnične smeri
  • strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del

KOTIZACIJA:

Cena usposabljanja vključno s preizkusom znanja na udeleženca znaša 1.190,00 EUR brez DDV. 

V kotizacijo so vključena predavanja, literatura, izpit pred strokovno komisijo na inšpektoratu za delo (IRSD) in pogostitev. Usposabljanje zajema en preizkus znanja na IRSD, vsak naslednji preizkus je se obračuna dodatno. Po opravljenem usposabljanju se je potrebno na preizkus znanja na IRSD prijaviti v roku 6 mesecev, drugače se preizkus znanja ponovno obračuna.

Po prejeti prijavnici vam bomo posredovali urnik usposabljanja in obrazce, ki jih potrebujemo za prijavo k izpitu na Inšpektoratu RS za delo.

Kotizacijo je potrebno do začetka usposabljanja plačati na poslovni račun zavoda:
- IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-107903
- ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, Ljubljana

ODJAVA:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

KONTAKTNA OSEBA: 

Gregor Osenar T: 01 58 55 34 M: 041 732 603

Tina Poženel T: 01 58 55 16 M: 051 636 966

Prijava na seminar

Vsi seminarji