Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Prvo usposabljanje koordinatorjev za VZD na začasnih in premičnih gradbiščih

V skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 31/2008) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) organiziramo prvo usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Kandidati se bodo usposobili za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta.

Lokacija:

Predavalnica ZVD d.o.o., Chengdujska cesta 25, Ljubljana

Termin:

SREDA
12.09.2018
 09.00 do 16.00
ČETRTEK
13.09.2018  09.00 do 18.00
PETEK
14.09.2018  09.00 do 18.00
PONEDELJEK
17.09.2018  08.00 do 16.00
TOREK
18.09.2018  09.00 do 18.00

 

 

POGOJI ZA KOORDINATORJA V PRIPRAVLJALNI FAZI PROJEKTA - K1:

  • najmanj višja strokovna izobrazba tehnične smeri
  • strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja graditev objektov ali strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del

POGOJI ZA KOORDINATORJA V IZVAJALNI FAZI PROJEKTA - K2:

  • najmanj višja strokovna izobrazba tehnične smeri
  • strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del

KOTIZACIJA:

Cena usposabljanja vključno s preizkusom znanja na udeleženca znaša 1.350,00 EUR z DDV. 

V kotizacijo so vključena predavanja, literatura, izpit pred strokovno komisijo na inšpektoratu za delo (IRSD), 5 kosil ter DDV. Usposabljanje zajema en preizkus znanja na IRSD, vsak naslednji preizkus je se obračuna dodatno. Po opravljenem usposabljanju se je potrebno na preizkus znanja na IRSD prijaviti v roku 6 mesecev, drugače se preizkus znanja ponovno obračuna.

Po prejeti prijavnici vam bomo posredovali urnik usposabljanja in obrazce, ki jih potrebujemo za prijavo k izpitu na Inšpektoratu RS za delo.

Kotizacijo je potrebno do začetka usposabljanja plačati na poslovni račun zavoda:
- IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-91154
- ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, Ljubljana

ODJAVA:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

KONTAKTNA OSEBA: 

Aleksander Potočnik T: 01 58 55 141 M: 031 394 784 F: 01 585 51 95

Prijava na seminar

Vsi seminarji