Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Usposabljanje za monterje in serviserje dvigal

Usposabljanje je namenjeno vsem monterjem, vzdrževalcem in načrtovalcem dvigal (liftov) za prevoz oseb in/ali tovora ter tekočih stopnic, vodjem projektov in vodilnim delavcem—vsem, ki ste na kakršen koli način povezani z načrtovanjem, montažo in vzdrževanjem teh in podobnih naprav. Seznanjeni boste s spremembami predpisov in standardov ter z osnovnimi zahtevami s področja varnosti in zdravja pri delu (VZD) ter varstva pred požarom (VPP), s poudarkom na varnostnih ukrepih pri specifičnih tveganjih ob montaži in vzdrževanju dvigal. Na koncu usposabljanja lahko opravite zakonsko predpisan periodičen preskus znanja.

LOKACIJA:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, Ljubljana

KOTIZACIJA IN PLAČILO:

Kotizacija na udeleženca znaša 110 EUR brez DDV,

V ceno so vključena predavanja, gradivo, postrežba med odmori ter potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka seminarja na poslovni račun zavoda:

- IBAN SI56 0292 4001 3679 128;
- BIC: LJBASI2X s sklicem SI00 23000-9999-105828

ODJAVA:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije.

Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

KONTAKTNA OSEBA:

Jana Cigula, T 01 58 55 128 - dir, M 041 616 901 F 01 585 51 80

Prijava na seminar

Vsi seminarji