Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. prireja USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj.

KRAJ: Predavalnica ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, Ljubljana

TERMINI PO SKUPINAH/DEJAVNOSTIH

(Podroben program si lahko ogledate tukaj.)

 28.9.2020 in 12.10.2020 – SAMO ZA »ENODNEVNE« SKUPINE

o    MEDICINA: DENSITOMETRIJA, MEDICINA-OSTALI
o    INDUSTRIJA: OSTALI, PRETOČNI RTG, RADIOSKOPSKE KABINE

29.9.-30.9.2020    ALI    13.10.-14.10.2020

o    MEDICINA: DIAGNOSTIČNI RTG, VETERINA, INDUSTRIJA: MERJENJE RADIOAKTIVNOSTI

29.9.-1.10.2020    ALI    13.10.-15.10.2020
o    MEDICINA: INTERVENTNI RTG, CT, MM
o    INDUSTRIJA: PRENOSNI XRF, SONDE ZA MERJENJE GOSTOTE

29.9.-30.09.2020 – SAMO EN TERMIN!
o    ODPRTI VIRI (Laboratoriji s tekočimi ali praškastimi radioaktivnimi snovmi)

29.9.-1.10.2020 – SAMO EN TERMIN!

o    NUKLEARNA MEDICINA

29.9.-2.10.2020 – SAMO EN TERMIN!
o    INDUSTRIJSKA RADIOGRAFIJA

2.10.2020 – SAMO EN TERMIN! Vsa predavanja so samo v petek 02.10.2020!
o    ZOBNI RTG


Kotizacija za tečaj znaša

- 317,20 EUR za ZOBNI RTG, DENZITOMETRIJO, OSTALE DEJAVNOSTI V INDUSTRIJI ali MEDICINI, PRETOČNI RTG, RADIOSKOPSKE KABINE (1 dan)

- 451,40 EUR za VETERINO (2 dneva)

- 512,40 EUR za RAZISKOVALNE LABORATORIJE Z ODPRTIMI VIRI (2 dni)

- 573,40 EUR za PRENOSNE XRF ANALIZATORJE (3 dni)

- 634,40 EUR za KLASIČNI DIAGNOSTIČNI RTG (2 dneva)

- 695,40 EUR za CT ALI INTERVENTNI RTG (3 dni)

- 695,40 EUR za RADIOAKTIVNE SONDE (gostota, vlažnost) (3 dni) *o

- 762,50 EUR za NUKLEARNO MEDICINO (3 dni)

- 823,50 EUR za INDUSTRIJSKO RADIOGRAFIJO  (4 dni) *o

* izpit šteje tudi kot specialistični izpit za prevoz radioaktivnih snovi po ADR

o kandidati iz zadnjih dveh skupin naj na dan praktičnih vaj prinesejo svoje merilnike hitrosti doz in el. dozimetre

na osebo in vključuje DDV. V kotizacijo so všteti stroški organizacije in izvedbe seminarja, pisno gradivo, knjiga, izdaja potrdil, vodenje evidence in okrepčilo med odmori.

Prosimo, da izpolnite priloženo prijavnico in nam jo pošljete. Prijave sprejemamo do zasedbe mest! Vse informacije o seminarju so na voljo tudi na spletni strani http://www.zvd.si/, preko katere je možna tudi elektronska prijava na seminar. Na spletni strani vas bomo sproti obveščali o številu prostih mest.

Prosimo, da znesek nakažete na naš poslovni račun

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d., BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-109594, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., 1260 Ljubljana-Polje, Chengdujska cesta 25. Identifikacijska številka za DDV je SI21282692 in smo zavezanci za DDV.

Ob nakazilu kotizacije nam pošljite kopijo virmana ali položnice.

V primeru, da se odjavite v zadnjem tednu pred začetkom seminarja, zaračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan začetka seminarja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na g. Gregorja OMAHNA na tel. 01 – 585 51 04  ali na elektronski naslov gregor.omahen@zvd.si.

 

Prijava na seminar

Vsi seminarji