Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Preverjanje električne varnosti delovne opreme

Program dvodnevne delavnice je potrjen s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 102-47/2019/2 in se točkuje z 12 točkami.

KOMU JE STROKOVNI SEMINAR NAMENJEN?

Delavnica je namenjena strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu, ki izvajajo preglede delovne opreme na podlagi Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04) ter drugim, ki jih zanima vsebina seminarja

PROGRAM USPOSABLJANJA

8.45 - 9.00 SPREJEM IN REGISTRACIJA

Prvi dan:

  • Osnovni pojmi (naboj, tok, napetost, izmenična napetost, upornost, moč…)
  • Vzroki za električni udar in posledice, poškodbe z električnim tokom pri uporabi delovne opreme
  • Zaščita pred električnim udarom pri uporabi delovne opreme
  • Specifični zaščitni ukrepi pri uporabi delovne opreme:
  • Preverjanje električne delovne opreme (strojev in naprav)

Drugi dan:

  • Merilne metode in postopki
  • Praktično izvajanje preverjanja in meritev na vzorcih delovne opreme v lab. ZVD
  • Zaključek

 

Datum:

5. in 6. december 2019

Predavatelj:

  • mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., predstojnik CTVSN, ZVD d.o.o.

Lokacija:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana - Polje

Kotizacija in plačilo:

Kotizacija na udeleženca znaša  180,00  EUR. V ceno je vključen DDV. V ceno so vključena predavanja, gradivo ter postrežba med odmorom.  

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka seminarja na poslovni račun zavoda:

- BAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-102655

Odjava:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije.

Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Informacije in prijava:

Jana Cigula, T 01 58 55 128, M 041 616 901 F 01 585 51 80

Prijava na seminar

Vsi seminarji