Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Usposabljanje iz preverjanja radioaktivnih pošiljk odpadnih kovin

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. kot pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji  prireja usposabljanje iz preverjanja radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin.

Kraj: Predavalnica Zavoda za varstvo pri delu na Chengdujski cesti 25, Ljubljana

Termin: torek 18. junij 2019

Začetek: v torek 18. junij 2019 ob 8.30 uri

Število prostih mest: NI VEČ PROSTIH MEST

Od 2.3.2019 je v veljavi Uredba preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora (Ur.l. RS št. 10/2019, oznaka UV11), ki zahteva, da se izvede meritve radioaktivnosti vsake pošiljke odpadnih kovin, ki se uvozi ali vnese na ozemlje Slovenije. Pogoje za pridobitev pooblastila za izvajalce meritev določa Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (Ur.l. RS št. 27/2018). Pogoji za pridobitev pooblastila so:

 • ustrezna oprema za merjenje sevanja
 • usposobljeni izvajalci meritev (delavci)
 • ustrezen program meritev s pozitivnim mnenjem pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji

Zavod za varstvo pri delu kot pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji in kot inštitut z največ izkušnjami pri meritvah radioaktivnosti v odpadnih surovinah organizira usposabljanje iz izvajanja meritev in merilne opreme ter iz varstva pred ionizirajočimi sevanji.

Poleg podjetij, ki zbirajo odpadne kovine in so morali meritve izvajati že do uveljavitve UV11, so novi zavezanci za izvajanje meritev:

 • upravljavci večjih poštnih centrov, letališč in pristanišč, čez katere poteka uvoz blaga in pošiljk, ki bi bile lahko radioaktivno kontaminirane ali bi vsebovale vire sevanja neznanega izvora.
 • izvajalci obdelave odpadnih kovin, ki so vključeni v proizvodnjo in predelavo kovin
 • izvajalci obdelave OEEO iz predpisa, ki ureja ravnanje z OEEO
 • upravljavci centrov za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, za katere je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja
 • Vabimo vse, ki nameravajo izvajati meritve radioaktivnosti v odpadnih kovinah pa tudi vse, ki te meritve že izvajajo in želijo usposobiti nove sodelavce za meritve, da se udeležijo usposabljanja.

Na seminar VABIMO:

 • Predstavnike podjetij, ki opravljajo dejavnost, kjer se lahko nepričakovano pojavijo radioaktivni viri (zbiranje odpadnih surovin, predelava odpadnih surovin, železarne, livarne)
 • Podjetja, ki želijo pridobiti pooblastilo za meritve radioaktivnosti v odpadnih kovinah
 • Izvajalce meritev

Na seminarju bomo predstavili osnove sevanja radioaktivnosti, opozorili na nevarnosti ionizirajočega sevanja, predstavili osnovne ukrepe v primeru odkritega radioaktivnega vira, opisali dosedanje izkušnje pri odkrivanju radioaktivnih virov v Sloveniji, opisali postopke merjenja in merilnike sevanja, opozorili na nevarnosti, ki se pojavijo ob odkritju radioaktivnega vira in izvedli praktične meritve in odkrivanje virov sevanja.

Če vas tematika zanima ali če izvajate dejavnost, kjer se lahko pojavijo radioaktivni viri, vas vabimo, da se seminarja udeležite.

ZVD vam lahko ponudi tudi izdelavo programa meritev in izdajo strokovnega mnenja o programu meritev (13. člen Pravilnik o monitoringu). Cena za izdajo strokovnega mnenja je 350,00 EUR + DDV.

Kotizacija za usposabljanje znaša 341,60 EUR na osebo in vključuje DDV (cena brez DDV 280,00 EUR). V kotizacijo so všteti stroški organizacije in izvedbe seminarja, pisno gradivo, izdaja potrdil, vodenje evidence in okrepčilo med odmori.

Prosimo, da izpolnite priloženo prijavnico in nam jo pošljete ali se prijavite preko spletnega obrazca. Prijave sprejemamo do zasedbe mest!  Na spletni strani vas bomo sproti obveščali o številu prostih mest.

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun pri NLB d.d.: 02924-0013679128, sklic 23000-9999-99197, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., 1105 Ljubljana, Chengdujska cesta 25. Identifikacijska številka za DDV je SI21282692 in smo zavezanci za DDV.

Ob nakazilu kotizacije nam pošljite kopijo virmana ali položnice.

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na g. Gregorja OMAHNA na tel. 01- 585 51 04 ali na elektronski naslov Gregor Omahen.

Vsi seminarji