Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Obravnava nezgod pri delu in odgovornosti

Delovne nezgode so predvidljiva posledica naših dejanj in obnašanja pri delu. Lahko jih preprečimo z kontrolo tveganja in nevarnosti na delovnem mestu. Posledice nezgod so vedno nezaželene in pomenijo motnjo v delovnem procesu in povzročijo stroške pri posamezniku, podjetju in družbi.

Varnost in zdravje pri delu sta pomembni vrednoti za posameznika in podjetje. Zagotovitev varnega in zdravega delovnega mesta je prvi pogoj uspešnost posameznika in podjetja, saj so le zdravi zaposleni učinkoviti in prispevajo k napredku in uspehu podjetja. Varnost in zdravje pri delu sta sestavna dela konkurenčne prednosti podjetja. Vlaganje v varnost ni strošek, ampak dobra investicija

Lokacija:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje

Termin:

23. 11. 2017 ob 9. uri

Kotizacija:

Kotizacija na udeleženca znaša 130 € z DDV. V ceno so vključena predavanja, gradivo ter postrežba med odmori. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka seminarja na poslovni račun zavoda:
- IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-84404

Odjava:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Kontaktna oseba:

Jana Cigula, T 01 58 55 128 - direktna, M 041 616 901, F 01 585 51 80

Prijava na seminar

Vsi seminarji