Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. prireja USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj.

Kraj: Predavalnica ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, Ljubljana

Termin: od ponedeljka 2. oktobra 2017 do četrtka 5. oktobra 2017

Začetek: v ponedeljek 2. oktobra 2017 ob 9.00 uri

Število prostih mest :  8

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur.l. RS št. 67/2002, čistopis Ur. l. RS št. 102/2004 in Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vir ionizirajočih sevanj (Ur. l. RS št. 13/2004) urejata izobraževanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanja. V skladu z omenjenim pravilnikom morajo imeti vsi, ki delajo z viri ionizirajočega sevanja opravljen tečaj in izpit iz varstva pred ionizirajočimi sevanji. ZVD Zavod za varstvo pri delu organizira usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanja, ki pokriva zahteva pravilnika.

Če vam je veljavnost izpita potekla ali če izpita še nimate, vas vabimo, da se prijavite na naš tečaj. Veljavnost izpita je 5 let.

Urnik predavanj je okviren. Možne so spremembe glede na zasedenost predavateljev.

Kotizacija za tečaj znaša

- 305,00 EUR za ZOBNI RTG, DENZITOMETRIJO ALI PRETOČNI RTG

- 427,00 EUR za VETERINO

- 488,00 EUR za RAZISKOVALNE LABORATORIJE Z ODPRTIMI VIRI

- 549,00 EUR za PRENOSNE XRF ANALIZATORJE

- 610,00 EUR za DIAGNOSTIČNI RTG

- 671,00 EUR za NUKLEARNO MEDICINO

- 671,00 EUR za RADIOAKTIVNE SONDE (gostota, vlažnost) *

- 793,00 EUR za INDUSTRIJSKO RADIOGRAFIJO *

* izpit šteje tudi kot specialistični izpit za prevoz radioaktivnih snovi po ADR

- 427,00 EUR za OSTALE DEJAVNOSTI V INDUSTRIJI

 

na osebo in vključuje DDV. V kotizacijo so všteti stroški organizacije in izvedbe seminarja, pisno gradivo, knjiga, izdaja potrdil, vodenje evidence in okrepčilo med odmori.

Prosimo, da izpolnite priloženo prijavnico in nam jo pošljete. Prijave sprejemamo do zasedbe mest! Vse informacije o seminarju so na voljo tudi na spletni strani http://www.zvd.si/, preko katere je možna tudi elektronska prijava na seminar. Na spletni strani vas bomo sproti obveščali o številu prostih mest.

Prosimo, da znesek nakažete na naš poslovni račun

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d., BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999 - 82959, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., 1260 Ljubljana-Polje, Chengdujska cesta 25. Identifikacijska številka za DDV je SI21282692 in smo zavezanci za DDV.

Ob nakazilu kotizacije nam pošljite kopijo virmana ali položnice.

V primeru, da se odjavite v zadnjem tednu pred začetkom seminarja, zaračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije.

Pri odjavi na dan začetka seminarja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na g. Gregorja OMAHNA na tel. 01 – 585 51 04  ali na elektronski naslov gregor.omahen@zvd.si.

Prijava na seminar

Vsi seminarji