Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Svetovalec za kemikalije

V skladu s 45. a členom Zakona o kemikalijah (ZKem-B, Uradni list RS, št. 16 /2008 z dne 15.02.2008) in Pravilnikom o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi (Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25.05.2010) izvajamo tečaje in preizkuse znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

V 45.a členu zakon določa, da vse pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet iz 44. člena zakona, določijo enega ali več svetovalcev za kemikalije z najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske (vključno z varnostni inženirji), farmacevtske ali agronomske smeri, ter z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

Kotizacija in plačilo:

Kotizacija dvodnevnega seminarja znaša na udeleženca: 396,00 EUR z DDV. V ceno je vključena organizacija in izvedba izobraževanja, pisno gradivo, ustni preizkus znanja, izdaja potrdila o opravljenem usposabljanju ter malica med odmorom. Kotizacija brez opravljanja ustnega preizkusa znanja znaša 277,00 EUR z DDV.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja na poslovni račun zavoda: 

- IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,

- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-88759

Odjava:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Termin:

- 14. in 15. maj 2018 s pričetkom ob 9. uri

- Izpiti: 28. maj 2018 od 10. ure dalje

Lokacija:

- ZVD D.O.O. Chengdujska cesta 25, Ljubljana

Dodatne informacije in prijave:

  • Jana Cigula, T 01 58 55 128 - direktna, M 041 616 901, F 01 585 51 80
  • Prijava na seminar

    Vsi seminarji