Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije iz objektov

V prostorih ZVD Zavoda za varstvo pri delu bomo izvedli usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo. Omenjene odgovorne osebe je na osnovi predpisov s področja varstva pred požarom dolžan določiti vsak delodajalec in hkrati zagotoviti, da so te osebe usposobljene. V kolikor nimate usposobljenih oseb ali je od zadnjega usposabljanja preteklo več kot 3 leta vas vabimo, da se nam pridružite.

Usposabljanje bomo izvedli na osnovi programa, ki vsebuje vse zakonsko določene ter iz vidika stroke potrebne vsebine in vam ga bomo poslali v podpis po prijavi. Obravnavali bomo problematiko varnosti objektov in dejavnosti, rizične vidike evakuacije, predstavili praktične rešitve za izvedbo evakuacije ter izvedli teoretično in praktično usposabljanje za gašenje začetnih požarov. Program se zaključi z obveznim teoretičnim in praktičnim preizkusom usposobljenosti.

Seznanitev z evakuacijskimi potmi, načini javljanja ter razpoložljivimi sredstvi za gašenje začetnih požarov v vaših objektih lahko opravi delodajalec sam oz. s pooblaščeno osebo ali po dogovoru.

Termin:

Torek, 18. 6. 2019

Cena in plačilo:

  • 85 EUR + DDV
  • v primeru, da imate z ZVD sklenjeno pogodbo za izvajanje strokovnih nalog VZD in VPP vam nudimo 10% popusta

Lokacija:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje.

Informacije in prijava:

mag. Ivan Valentinčič  T 01 58 55 125, M 041 711 893 F 01 585 51 80
Jana Cigula,               T 01 58 55 128 , M 041 616 901 F 01 585 51 80

Prijava na seminar

Vsi seminarji