Tehnična varnost – kontrole (dvigala, stroji, tlak)

Domov > Varnost pri delu > Tehnična varnost – kontrole (dvigala, … stroji, tlak)

Izvajamo kontrole dvigal, dvižne opreme, strojev in vseh vrst tlačne opreme in varnostnih ventilov.

Kontrolni organ ZVD

Kontrolni organ opravlja kontrole dvigal, strojev in tlačne opreme. Pri tem se najvišje vodstvo zavezuje, da KO vzdržuje status kontrol tipa A, kar pomeni, da skrbi, da ne obstajajo razlogi in dejavniki, ki bi lahko vplivali na nepristranskost, neodvisnost in poštenost njegovega delovanja.

Dvigala in stroji

Izvajamo kontrole dvigal in preverjamo njihovo skladnost s pravilnikom o varnosti dvigal:

  • kontrole dvigal pred predajo v promet
  • končni preglede za tipska dvigala
  • pregled posameznega dvigala
  • kontrole dvigal, ki so v uporabi (periodični pregledi, prevzemni pregledi po spremembah ali nezgodah)
Zahtevek za zmanjšanje varnostnega prostora pri montaži dvigala (lifta)

Izvajamo kontrole strojev in ugotavljamo njihovo skladnost s pravilnikom o varnosti strojev:

  • za dvižne naprave, pri katerih obstaja nevarnost padca z višine treh metrov ali več (uvrščeni v  prilogo IV pravilnika), kjer lahko izvedemo postopek ES-pregled tipa,

Svetujemo in pripravljamo tehnične mape v skladu z veljavnimi pravilniki: priprava predpisane dokumentacije in ostalih pogojev za izdajo izjav o skladnosti dvigal, dvižnih naprav, transportnih sistemov, mehanizacije, drugih strojev in naprav.

Tlačna oprema

Na podlagi pravilnika o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom izvajamo uvodne, periodične in izredne kontrole opreme pod tlakom za:

  • kurjeno ali drugače ogrevano opremo pod tlakom z nevarnostjo pregrevanja,
  • tlačne posode in
  • cevovode.

Prav tako opravljamo periodične kontrole za varovalno opremo – varnostne ventile.