Publicistika

Domov > Varnost pri delu > Publicistika

Smo največji in edini ponudnik celovite palete storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva delovnega in življenjskega okolja. Naši zaposleni so visoko izobraženi in zelo aktivni na strokovnem in znanstvenem področju. Rezultat našega dela so zato številne strokovne publikacije, ponujamo pa tudi širok nabor varnostnih znakov.

Izdajamo različne strokovne publikacije, priročniki, praktične smernice in drugo literatura s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom:

 • Novi pravilnik o varnosti strojev
 • Priročnik za izvajanje pregledov in preizkusov delovne opreme - s kontrolnimi in merilnimi listi
 • Zahteve za razsvetljavo pri delu in standard 12464
 • CD - Zahteve za razsvetljavo pri delu in standard 12464
 • Praktične smernice za preiskave delovnega okolja - PRAH
 • Priročnik za varno delo z viličarji
 • Priročnik za varno vzdrževanje - z brezplačnim CD-jem
 • Praktične smernice za preiskave delovnega okolja — Toplotne razmere
 • Kontrolna knjiga za dvigala  (za prevoz oseb in tovora)
 • Praktične smernice za varno premeščanje bremen
 • Praktične smernice za varno delo s kemičnimi snovmi
 • ADR 2009
 • Prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu
 • Prva pomoč
 • Medicina dela za študente tehniške varnosti
 • Biološki učinki ionizirajočega sevanja
 • Protieksplozijska zaščita v lakirnicah
 • Nevarnosti elektrostatike

Naše publikacije lahko naročite na strani Naročila in prijave.