Varnostni znaki

Domov > Naročila in prijave > Varnostni znaki

Nevarne snovi

Lahko vnetljivo
Lahko vnetljivo
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005360 10.5 x 14.5 Nalepka
Zelo lahko vnetljivo
Zelo lahko vnetljivo
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005119 10.5 x 14.5 Nalepka
Oksidativno
Oksidativno
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005232 10,5 x 14,5 Nalepka
Strupeno
Strupeno
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005120 10.5 x 14.5 Nalepka
Zelo strupeno
Zelo strupeno
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005351 10.5 x 14.5 Nalepka
Zdravju škodljivo
Zdravju škodljivo
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005335 10.5 x 14.5 Nalepka
Jedko
Jedko
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005352 10.5 x 14.5 Nalepka
Eksplozivno
Eksplozivno
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005222 10.5 x 14.5 Nalepka
Okolju nevarno
Okolju nevarno
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005336 10.5 x 14.5 Nalepka
Dražilno
Dražilno
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005235 10,5 x 14,5 Nalepka
Skladišče nevarnih snovi
Skladišče nevarnih snovi
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005125 30 x 10 Nalepka
Skladišče nevarnih odpadkov
Skladišče nevarnih odpadkov
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005126 30 x 10 Nalepka
Zbiralnica odpadkov iz zdravstva
Zbiralnica odpadkov iz zdravstva
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005347 30 x 10 Nalepka
TABLE ali NALEPKE – PO NAROČILU
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005188 PO NAROČILU Tabla/ nalepka po naročilu

Table/nalepke po naročilu

Vse kategorije