Zakaj na preventivni menedžerski pregled?

Domov > Managerski pregledi > Zakaj na preventivni menedžerski pregled?

»Iz ocene tveganja delovnega mesta menedžerja lahko povzamemo, da so menedžerji podvrženi vrsti izjemnih obremenitev,« pravi dr. Marjan Bilban, profesor na Medicinski fakulteti UL ter predstojnik ZVD-jevih Centra za medicino dela in Centra za medicino športa. Na ZVD Zavodu za varstvo pri delu smo za varovanje zdravja menedžerjev zasnovali preventivne menedžerske preglede, ki jih izvajajo vrhunski specialisti medicine dela in športa ter drugi strokovnjaki s pomočjo najnaprednejše tehnologije.

Menedzerski pregled ZVD Managerski pregled Zavod za varstvo pri delu

Preventivni zdravstveni pregledi, ki jih opravljamo v Centru za medicino dela in Centru za medicino športa na ZVD Zavodu za varstvo pri delu, imajo namen varovanja življenja, zdravja in delazmožnosti managerja, preprečevanja nezgod in poškodb v delovnem okolju, poklicnih bolezni in bolezni povezanih z delom, invalidnosti in specifične umrljivosti. Osnovni namen managerskih pregledov na ZVD Zavodu za varstvo pri delu je, da se z njimi ugotovi, ali delavci še izpolnjujejo posebne zdravstvene zahteve za točno določeno delovno okolje, torej ali so ugotovljeni kakršnikoli vplivi delovnega okolja na njihovo zdravje in delazmožnost.

Povezave: