Potek managerskega pregleda na ZVD

Domov > Managerski pregledi > Potek managerskega pregleda na ZVD

»Iz ocene tveganja delovnega mesta menedžerja lahko povzamemo, da so menedžerji podvrženi vrsti izjemnih obremenitev,« pravi dr. Marjan Bilban, profesor na Medicinski fakulteti UL ter predstojnik ZVD-jevih Centra za medicino dela in Centra za medicino športa. Na ZVD Zavodu za varstvo pri delu smo za varovanje zdravja menedžerjev zasnovali preventivne menedžerske preglede, ki jih izvajajo vrhunski specialisti medicine dela in športa ter drugi strokovnjaki s pomočjo najnaprednejše tehnologije.

Menedzerski pregled ZVD Managerski pregled Zavod za varstvo pri delu

Posebna prednost preventivnega managerskega pregleda na ZVD je, da se izvedejo vsi testi, ki so za managerja/ko relevantni, kar hkrati ne pomeni izvajanja celotne možne (in res široke) palete testov. Tudi tako zagotavljamo, da so managerski pregledi v Centru za medicino dela in Centru za medicino športa na ZVD Zavodu za varstvo pri delu za pregledovanega managerja časovno in cenovno ugodni, hkrati pa prinašajo prave rezultate.

Kako ponavadi poteka managerski pregled na ZVD Zavodu za varstvo pri delu:

  1. Opredelitev osnovnih značilnosti pregledovanega managerja/managerke (lahko prek telefona, e-pošte), s pomočjo katerega lahko podamo okvirne možnosti oz. predlog preiskav.
  2. Skupaj določimo datum pregleda.
  3. Pregled na ZVD Zavodu za varstvo pri delu se začne z uvodnim pregledom pri specialistu medicine dela, ki poda natančen predlog nadaljnjih preiskav. Predlaga točno preiskave, ki so relevantne za posamezno osebo, nič manj in nič več.
  4. Sledijo specialistični pregledi pri različnih strokovnjakih in z različnimi diagnostičnimi napravami.
  5. Zdravnik specialist medicine dela analizira rezultate testov. Pregled se zaključi s posvetom, zdravnik na podlagi rezultatov testov poda oceno zdravstvenega stanja in predloge za izboljšanje zdravja.

Izvidi nekaterih testov (npr. laboratorijskih) so na voljo v nekaj dneh in poslani na želeni naslov skupaj s komentarji zdravnika specialista.

Povezave: