Kdaj na preventivni menedžerski pregled?

Domov > Managerski pregledi > Kdaj na preventivni menedžerski pregled?

»Iz ocene tveganja delovnega mesta menedžerja lahko povzamemo, da so menedžerji podvrženi vrsti izjemnih obremenitev,« pravi dr. Marjan Bilban, profesor na Medicinski fakulteti UL ter predstojnik ZVD-jevih Centra za medicino dela in Centra za medicino športa. Na ZVD Zavodu za varstvo pri delu smo za varovanje zdravja menedžerjev zasnovali preventivne menedžerske preglede, ki jih izvajajo vrhunski specialisti medicine dela in športa ter drugi strokovnjaki s pomočjo najnaprednejše tehnologije.

Menedzerski pregled ZVD Managerski pregled Zavod za varstvo pri delu

Roki preventivnih zdravstvenih pregledov so po pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev v obdobju enega do petih let. Prav gotovo stroški teh pregledov še kako upravičujejo njihovo izvedbo, saj se pogosto izkaže, da prav menedžerji redko iščejo zdravniško pomoč, ker ne utegnejo misliti na svoje zdravje, ker klice svojega telesa in duše preslišijo, umirajo pa relativno zgodnejše kot povprečni državljani.

Verjeti moramo strokovnjakom, da gre za eno najbolj izpostavljenih skupin zaposlenih, ki pa zaradi silne predanosti delu na svoje zdravje ali pozablja ali pa ga z neustreznimi aktivnostmi, v katere jih sili ti. menedžerski slog življenja, celo uničuje.

Zavedati pa se moramo, da se nam bo vsak vložek v njihovo zdravje bogato obrestoval. Zato ne razmišljajmo ali menedžerski pregledi da ali ne, ampak le ali so le ti dovolj kvalitetni, opravljeni pri ustreznem strokovnjaku, ali res vsebujejo tiste preiskave, ki izhajajo iz ocene tveganja in ali so dosegli svoj preventivni namen – bodo po njih in zaradi njih menedžerji prilagodili svoj slog življenja svojim dejanskim potrebam.

Povezave: