Katere preiskave se lahko opravijo?

Domov > Managerski pregledi > Katere preiskave se lahko opravijo?

»Iz ocene tveganja delovnega mesta menedžerja lahko povzamemo, da so menedžerji podvrženi vrsti izjemnih obremenitev,« pravi dr. Marjan Bilban, profesor na Medicinski fakulteti UL ter predstojnik ZVD-jevih Centra za medicino dela in Centra za medicino športa. Na ZVD Zavodu za varstvo pri delu smo za varovanje zdravja menedžerjev zasnovali preventivne menedžerske preglede, ki jih izvajajo vrhunski specialisti medicine dela in športa ter drugi strokovnjaki s pomočjo najnaprednejše tehnologije.

Menedzerski pregled ZVD Managerski pregled Zavod za varstvo pri delu

Osnova vsakega preventivnega zdravstvenega pregleda je ocena tveganja. Na managerskem pregledu kateri pooblaščeni zdravnik – specialist medicine dela, prometa in športa - ugotovi, kakšnim obremenitvam, škodljivostim in tveganjem je manager izpostavljen, kakšna so tveganja za njegovo zdravje in posledično delazmožnost, s kakšnimi presejalnimi metodami bo te vplive in zmogljivosti ugotavljal in v kakšnih rokih.

Obseg in vsebina preventivnega zdravstvenega pregleda menedžerja izhaja torej iz ocene tveganja, ki pa pri posamezniku ali skupini upošteva tudi ugotovitve ekološkega monitoringa (meritev obremenitev v delovnem okolju), biološkega monitoringa (podatki o obremenjenosti izpostavljenih delavcev na osnovi specifičnega kazalca biološkega materiala izpostavljenih) in epidemiološkega monitoringa (kazalcev negativnega zdravja – obolenj, poklicnih bolezni, poškodb, invalidnosti…).

Preventivni zdravstveni pregled menedžerjev lahko obsegajo:

 • pregled pri specialistu medicine dela, prometa in športa (pooblaščeni zdravnik, ki je tudi opravil oceno tveganja) z poudarkom na delovni anamnezi
 • antropometrijo z izračunanim indeksom prehranjenosti
 • celovito laboratorijsko diagnostiko - predvsem tudi usmerjeno v ugotavljanje dejavnikov tveganja obolenj srčnožilnega sistema (tudi tipizacija lipidov),
 • EKG
 • Spirometrijo
 • obremenitveno testiranje srčnožilnega sistema
 • poglobljeno preiskavo vidnih funkcij (vožnja v poklicne namene)
 • po potrebi preiskavo sluha ter
 • posvet z psihologom ali psihiatrom.

V primeru indikacij pregled razširimo še na:

 • konziliarni pregled pri kardiologu,
 • morda pri gastroenterologu,
 • onkologu,
 • urologu ipd., dodamo pa tudi
 • UZ preiskave srca, trebuha in vratnega ožilja in
 • specifične tumorske faktorje,
 • preiskave prostate,
 • preiskave ščitnice,
 • pregled dojk,
 • oceno kostne gostote,
 • oceno gleženjskega indeksa ipd.

Pregled je zaključen z svetovanjem individualnih preventivnih aktivnosti. Izdelamo lahko tudi poročilo, v katerem opozorimo na ugotovitve in predlagamo tudi ustrezne osebne ali za delodajalca pravno – upravne, tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi bomo prispevali k zdravju in zadovoljstvu, večji varnosti, pa tudi večji storilnosti zaposlenih.

Povezave: