Laboratorij za fizikalne meritve

Domov > Laboratorij za fizikalne meritve

V Laboratoriju za fizikalne meritve izvajamo naslednje storitve:

 • meritve in analize mikroklimatskih razmer (temperatura, relativna vlažnost, hitrost gibanja zraka, stopnja turbulentnosti, PMV, PPD, WBGT)
 • ugotavljanja ustreznosti prezračevalnih sistemov v kadilnicah
 • meritve in analize osvetljenosti razmer (umetna in dnevna osvetljenost, svetlost, kontrasti)
 • meritve in analize vibracij naprav in instalacij na delovnih mestih ter predlogi sanacij čezmerne obremenitve delavcev z obstoječimi vibracijami
 • meritve in analize hrupa strojev in instalacij na delovnih mestih ter predlogi sanacij čezmerne obremenitve delavcev z obstoječim hrupom
 • načrtovanje protihrupnih ukrepov pri novih in rekonstruiranih delovnih prostorih in protihrupne študije
 • načrtovanje protihrupnih ukrepov pri novih in rekonstruiranih delovnih prostrih in protihrupne študije
 • meritve in analize zvočne izolativnosti
 • svetovanje pri projektiranju in gradnji objektov ter predlogi sanacije v primeru nedoseganja predpisanih zvočnih izolacij
 • revizije projektnih dokumentacij s področja zvočne izolativnosti
 • pregledi in kontrolni preskusi zaklonišč za izdajo potrdil o primernosti
 • preskusi ustreznosti ergonomskih razmer pri delu z zaslonsko opremo

 

Laboratorij za fizikalne meritve je v letu 2003 prejel akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025, št. akreditacijske listine: LP-032 za izvajanje meritve zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov, za merjenje hrupa v zgradbah in za merjenje hrupa v naravnem in življenjskem okolju.