Osnovni podatki

Domov > O ZVD > Osnovni podatki

Firma: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Skrajšana firma: ZVD d.o.o.
Sedež: Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje

Telefon:  +386 (0)1 585 51 00
Telafaks: +386 (0)1 585 51 01
E-naslov: info@zvd.si
Spletna stran: www.zvd.si

Organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 758.124,76 EUR
Matična številka: 5055580
ID št za DDV: SI21282692

ZVD d.o.o. je registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 10024700.

Podatki o transakcijskih računih:

  • transakcijski račun pri NLB d. d. št. SI56 0292 4001 3679 128
  • transakcijski račun pri DBS d. d. št. SI56 1910 0001 0147 030
  • transkacijski račun pri GB d. d., Kranj št. SI56 0700 0000 1071 067
  • transkacijski račun pri Sberbank d.d. št. SI56 3000 0000 2283 998
  • transkacijski račun pri Delavska hranilnica d.d. št. SI56 6100 0000 9869 030
  • transakcijski račun pri UniCredit banka Slovenija d.d. št. SI56 2900 0000 3377 688
  • transakcijski račun pri BKS Bank AG, bančna podružnica št. SI56 3500 1000 1316 978

ZVD d.o.o. je vpisan v CCR Central Consultancy Register of DG1 A, Brusseles, pod št.: SLO-23347.

Lokacija

46.05361466 14.56852441 ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.


Poslovni enoti

ZVD d.o.o., PE Koper
Ankaranska cesta 5C, 6000 Koper, Slovenija
Telefon: +386 (0)5 630 90 35
Telefaks: +386 (0)5 630 90 36
E-naslov: koper@zvd.si

Lokacija

45.544932 13.744325 ZVD d.o.o., PE Koper

ZVD d.o.o., PE Celje
Ipavčeva ulica 22, 3000 Celje, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 585 51 00
E-naslov: celje@zvd.si

Lokacija

46.238404 15.260191 ZVD d.o.o., PE Celje