Služba za kadrovske, organizacijske in pravne zadeve

Domov > O ZVD > Organiziranost > Služba za kadrovske, organizacijske … n pravne zadeve

Organizacijsko znanje in izkušnje dopolnjujemo že pet desetletij.

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. ima več kot 50-letno tradicijo na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, kar je v znatni meri pripomoglo k prenosu znanja in strokovnih izkušenj z delovnih področij iz generacije v generacijo. Večje število visoko izobraženega in visoko motiviranega kadra različnih profilov in izjemna raznolikost dejavnosti družbe le tej dajeta možnost tako poglobljenega poznavanja stanja v slovenski industriji, storitveni dejavnosti in v javnem sektorju, kot tudi potreb kupcev.

V družbi ZVD d.o.o. se zavedamo, da so znanje, kakovost in strokovna usposobljenost naših zaposlenih ter njihova prijaznost do strank ključni za uspešno poslovanje, zato v družbi podpiramo vsa njihova prizadevanja pri pridobivanju novih znanj in strokovnih izkušenj, hkrati pa skušamo njihovo prizadevnost ustrezno motivirati.

Zaposlujemo preko 80 strokovnjakov z različnih področji, med njimi je več doktorjev in magistrov znanosti ter preko 60 % zaposlenih z univerzitetno oz. visoko strokovno izobrazbo.