Center za fizikalne meritve

Domov > O ZVD > Organiziranost > Center za fizikalne meritve

V Centru za fizikalne meritve pregledujemo vire ionizirajočega sevanja podjetij in zdravstvenih ustanov, merimo mesečne doze sevanja, ki jih prejmejo delavci pri svojem delu v območju virov sevanja, in ocenjujemo sevalno obremenjenost prebivalstva zaradi dejavnosti virov sevanja, predvsem v okolici objektov, kjer nastajajo ali hranijo radioaktivne snovi. Tako preiskujemo vzorce hrane, zemlje, padavin, vode in sedimentov.

Merimo tudi neionizirajoče sevanje nizkofrekvenčnih elektromagnetnih (transformatorji, daljnovodi) in visokofrekvenčnih elektromagnetnih polj (bazne postaje operaterjev mobilne telefonije, radijski in televizijski oddajniki). Opravljamo meritve in analize hrupa v delovnem in v naravnem oziroma življenjskem okolju, zvočne izolativnosti v zgradbah ter predlagamo protihrupne ukrepe in sanacije v primeru, ko so izmerjene vrednosti nad dopustnimi.

V okviru Centra delujejo laboratoriji za:

Pomembno dejavnost predstavlja tudi izobraževanje o ustrezni zaščiti, nevarnostih in usposabljanje o načinih varovanja pred škodljivimi učinki sevanja.