Aktualno

Domov > Aktualno

Javna tribuna o varnosti in zdravju pri delu

Javna tribuna o varnosti in zdravju pri delu
29.09.2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira javno tribuno o varnosti in zdravju pri delu v Sloveniji (Cankarjev dom, 27. oktober 2017), na kateri bodo predstavljene najpomembnejše ugotovitve, ki izhajajo iz Drugega poročila o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji ter Analize o sodelovanju delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. S tem dogodkom obeležujemo Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2017.

Tribuna bo potekala 27. oktobra 2017 v Ljubljani. Podrobnosti so razvidne iz programa in prijavnice.

Predhodna prijava je obvezna

Nadaljnje informacije o seminarju bodo objavljene na spletnem portalu varnosti in zdravja pri delu:

http://www.osha.mddsz.gov.si/

Vse novice