Aktualno

Domov > Aktualno

Seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega del. okolja«

Seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega del. okolja«
22.09.2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s finančno podporo Evropske agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) v okviru aktualne kampanje organizira še zadnji brezplačni dvodnevni seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja«.

Seminar bo potekal 4. in 11. oktobra 2017 v Ljubljani. Podrobnosti so razvidne iz programa in prijavnice.

Predhodna prijava je obvezna

Nadaljnje informacije o seminarju bodo objavljene na spletnem portalu varnosti in zdravja pri delu:

http://www.osha.mddsz.gov.si/

Vse novice