Aktualno

Domov > Aktualno

Skupščina delničarjev ZVD d.d.

Skupščina delničarjev ZVD d.d.
25.04.2014

Upravni odbor družbe ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje, na podlagi zahteve družbe Pistotnik d.o.o., Litostrojska cesta 38, Ljubljana (3. odst. 295. člena ZGD-1) sklicuje 19. redno sejo skupščine delničarjev, ki bo potekala dne 27. 5. 2014 ob 9.00 uri, v sejni sobi družbe ZVD d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje.

Vse novice