Aktualno

Domov > Aktualno

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
18.04.2014

Na podlagi  2. dostavka 117. člena ZTFI ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. objavlja informacijo, da je prišlo v delničarski strukturi do spremembe pomembnih deležev v skladu s 105. členom ZTFI. Sprememba pomembnih deležev je razvidna iz obvestila pomembnih deležev družbe Pistotnik d.o.o.

Izvršni direktor in član UO ZVD d.d.
Miran Kalčič, univ. dipl. prav.

Vse novice