Aktualno

Domov > Aktualno

17. redna skupščina delničarjev ZVD d.d.

17. redna skupščina delničarjev ZVD d.d.
06.04.2012

Upravni odbor ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d. na podlagi 295. člena ZGD-1 in 18. člena Statuta družbe ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana SKLICUJE 17. redno skupščino delničarjev, ki bo potekala v četrtek, 10. maja ob 08.00 uri, v sejni sobi ZVD d.d. v Ljubljani, Chengdujska cesta 25

  • Sklic 17. redne skupščine delničarjev
  • Letno poročilo ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. za leto 2011
  • Poročilo UO ZVD d.d. o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila ZVD d.d. za leto 2011

Vse novice