Aktualno

Domov > Aktualno

16. redna skupščina delničarjev ZVD d.d.

16. redna skupščina delničarjev ZVD d.d.
01.07.2011

 

Upravni odbor ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d. na podlagi 295. člena ZGD-1 in 18. člena Statuta
družbe ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana
SKLICUJE
15. redno skupščino delničarjev, ki bo potekala v četrtek, 28. aprila 2011 ob 9.00 uri,
v sejni sobi ZVD d.d. v Ljubljani, Chengdujska cesta 25

Upravni odbor ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d. na podlagi 295. člena ZGD-1 in 18. člena Statuta družbe ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana SKLICUJE 16. redno skupščino delničarjev, ki bo potekala v ponedeljek, 1. avgusta 2011 ob 10.00 uri, v sejni sobi ZVD d.d. v Ljubljani, Chengdujska cesta 25

  • Sklic 16. redne skupščine delničarjev
  • Letno poročilo ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. za leto 2010
  • Poročilo UO o rezultatih preveritve letnega poročila 2010
  • Dnevni red in predlogi sklepov z utemeljitvami
  • Poročilo o pridobitvi lastnih delnic ZVD

Vse novice