Aktualno

Domov > Aktualno

15. redna skupščina delničarjev ZVD d.d.

15. redna skupščina delničarjev ZVD d.d.
28.03.2011

 

Upravni odbor ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d. na podlagi 295. člena ZGD-1 in 18. člena Statuta
družbe ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana
SKLICUJE
15. redno skupščino delničarjev, ki bo potekala v četrtek, 28. aprila 2011 ob 9.00 uri,
v sejni sobi ZVD d.d. v Ljubljani, Chengdujska cesta 25

Upravni odbor ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d. na podlagi 295. člena ZGD-1 in 18. člena Statuta družbe ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana SKLICUJE 15. redno skupščino delničarjev, ki bo potekala v četrtek, 28. aprila 2011 ob 9.00 uri, v sejni sobi ZVD d.d. v Ljubljani, Chengdujska cesta 25

  • Sklic 15. redne skupščine delničarjev
  • Gradivo za 15.redno skupščino delničarjev
  • Dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitvami

Vse novice