Priročnik za varno vzdrževanje

Priročnik za varno vzdrževanje

Cena: 22,00 €

Pripravili smo priročnik za varno vzdrževanje. Vsem, ki se ukvarjajo z vzdrževalnimi deli, želimo nuditi informacije v zvezi z varnim delom.

Nekaj zanimivosti iz vsebine:

  • metodologija za ocenjevanje tveganja pri vzdrževanju, zgradb, strojev in naprav, instalacij,
  • VIS - vzdrževalni informacijski sistem,
  • vzdrževanje v Ex conah,
  • obveznosti delodajalca ter pravice in dolžnosti delavcev,
  • delovna oprema - delo na višini,
  • plini, plinska trošila in zgorevanje plina, plinske kotlovnice, shranjevanje, uporaba in transport plinov,
  • varno delo z nevarnimi kemikalijami,
  • ročno premeščanje bremen,
  • osebna varovalna oprema,
  • varovanje zdravja in prva pomoč.
BREZPLAČNO je priročniku za varno vzdrževanje priložena zgoščenka z demo verzijo programa VIS - vzdrževalni informacijski sistem.

Vse publikacije