Praktične smernice za preiskave delovnega okolja

Praktične smernice za preiskave delovnega okolja

Cena: 21,00 €

Varnostni inženirji pridobijo med študijem pri praktičnih laboratorijskih vajah nekaj temeljnih izkušenj z meritvami in instrumenti, še zdaleč pa ne dovolj za odgovorno terensko delo pooblaščenca za uradno veljavno in neoporečno oceno skladnosti s predpisanimi zahtevami. Zato izkušnje kažejo, da se včasih opravljajo meritve bolj z "najboljšim namenom" kot kakovostno. Uporabljajo različne načine preiskav in različno kakovostno opremo. Zato vse meritve in na njih temelječe ocene niso v celoti med seboj primerljive in enako zanesljive, kot bi zahtevalo izvajanje predpisov.

Prvi korak k poenotenju preiskav delovnega okolja je bila publikacija Metode za ocenjevanje delovnega okolja s seznamom in opisom minimalnih zahtev za meritve. Zaradi preglednosti so bile navedene samo temeljne zahteve, od izvajalcev preiskav pa se je pričakovalo, da imajo in podrobno poznajo ustrezne predpise in standarde. Zato ti v "metodah" niso bili podrobno opisani in razloženi.

Namen publikacije je podati podlage za praktično usposabljanje izvajalcev za preiskave delovnega okolja s primernimi seminarji oziroma delavnicami.

Ne nazadnje kažejo izkušnje, da so izvajalci preiskav hvaležni za napotke, kako meritve opraviti neoporečno, ker s tem postanejo samozavestnejši in prepričani o pravilnosti svojega dela. Skupne delavnice nudijo tudi dragocene možnosti za izmenjavo izkušenj in za oblikovanje praktičnih skupnih smernic.

Pričujoča publikacija obravnava toplotne razmere pri delu.

Vse publikacije