Praktične smernice za varno premeščanje bremen

Praktične smernice za varno premeščanje bremen

Avtorji: asist. Metka Teržan, dr.med. Saša Žebovec, univ.dipl.inž.

Cena: 12,00 €

Ročno premeščanje bremen je ena od dejavnosti, ki je značilna za skoraj vsa področja in poklice, tako za gradbeništvo, skladišča, bolnišnice, različne proizvodnje, rudarstvo, kmetijstvo...

Težave s hrbtenico, ki nastanejo tudi zaradi dviganja bremen , so povsod po svetu že dolga leta med glavnimi razlogi za bolniške izostanke. Približno petino vseh v državi pripisujemo težavam s hrbtenico, zaradi tega izgubimo več kot tri dni na zaposlenega delavca, skupno pa več kot poldrugi milijon dni.

Namen publikacije je seznanitev z nevarnostmi in težavami, ki jih povzroča dvigovanje bremen in hkrati pomoč pri reševanju problemov, ki nastanejo v zvezi s tem.

Iz vsebine:

Naloge delodajalcev in delavcev pri obravnavanju problematike dviganja bremen, ocena tveganja in predlog ukrepov, ukrepi za odpravo in zmanjševanje tveganja, kako lahko ocenimo tveganje za poškodbe, kaj lahko sami storimo za svojo hrbtenico, ...

Izdelali smo tudi računalniški program za izračunavanje obremenitve delavca pri ročnem premeščanju bremen, ki ga boste našli na priloženem CD-ju.

Vse publikacije