Praktične smernice za varno delo s kemičnimi snovmi

Praktične smernice za varno delo s kemičnimi snovmi

Avtorji: mag.Petra Vrečko

Cena: 14,00 €

Knjigo, ki jo je napisala mag.Petra Vrečko, je eden redkih priročnikov in virov informacij o varnem delu s kemičnimi snovmi v slovenskem jeziku, zato bo nedvomno dobrodošla v strokovni javnosti.

Osnovni namen je nuditi informacije uporabnikom v zvezi z varnim delom z različnimi kemičnimi snovmi in podati osnovne smernice za področje, ki ga ponekod imenujejo industrijska higiena, torej nadzor nad izpostavljenostjo delavcev škodljivim kemičnim snovem pri delu.

Nekaj zanimivosti iz vsebine :

  • tveganje zaradi izpostavljenosti kemični snovi,
  • koncentracije nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu
  • obveznosti delodajalca
  • štirje koraki pri ocenjevanju tveganja
  • zdravstveni nadzor
  • osebna varovalna oprema

 

Vse publikacije