ADR 2019

ADR 2019

Avtorji: ALOJZ HABIČ, univ.dipl.inž. in VOJKO ROBNIK, univ.dipl.pravnik
Objavljeno dne: 18.01.2019

Cena: 208,05 €

Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR 2019 prinaša nekatere novosti, predvsem pa obveznosti in odgovornosti vseh, ki sodelujejo v verigi pošiljanja, prevoza in prejemanja nevarnega blaga.

  • 15 novih UN številk, ki se nanašajo predvsem na predmete s snovmi določenega razreda,
  • dopolnjene zahteve za prevoz nevarnega blaga v strojih in napravah (UN 3363),
  • preureditev razreda 8 (jedke snovi),
  • poenostavitev uvrščanja jedkih zmesi,
  • navajanje dodatnih podatkov v prevozni listini pri prevozu manjših količin,
  • številne nove in dopolnjene posebne določbe,
  • nova navodila za pakiranje,
  • uvedba oplaščenih jeklenk,
  • preureditev razdelka o nalepkah nevarnosti, jasne zahteve za imenovanje varnostnih svetovalcev pri pošiljateljih.

Kontaktna oseba:

Jana Cigula, T 01 58 55 128 - dir., M 041 616 901

Vse publikacije