Priročnik za voznike ki prevažajo nevarno blago

Priročnik za voznike ki prevažajo nevarno blago

Avtorji: ALOJZ HABIČ, univ.dipl.inž. in VOJKO ROBNIK, univ.dipl.pravnik
Objavljeno dne: 09.01.2017

Cena: 47,00 €

Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR 2017 prinaša nekatere novosti, predvsem pa obveznosti in odgovornosti vseh, ki sodelujejo v verigi pošiljanja, prevoza in prejemanja nevarnega blaga.

  • posodobljeni in dodani novi pomeni izrazov,
  • uporaba plina kot goriva za tovorna vozila,
  • nove UN številke in številne spremembe v tabeli s seznamom nevarnega blaga,
  • novo navodilo za pakiranje litijevih baterij,
  • dodatna nalepka nevarnosti 9A za litijeve baterije,
  • dopolnjena navodila za ukrepanje ob nesreči,
  • prenovljene tehnične zahteve za opremo vozil.

Kontaktna oseba:

Jana Cigula, T 01 58 55 128 - dir., M 041 616 901, F 01 585 51 80

Vse publikacije