Praktične smernice za preiskave delovnega okolja - PRAH

Praktične smernice za preiskave delovnega okolja - PRAH

Založnik: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.

Cena: 9,00 €

Za kakovostne preiskave delovnega okolja je potrebno dodatno specializirano praktično usposabljanje strokovnjakov.

Namen publikacije:
- predstavitev problematike izpostavljenosti trdim delcem v delovnem okolju in tveganja za zdravje
- predstavitev tehnik vzorčenja in nadzor nad izpostavljenostjo

Zanimivosti iz vsebine:
Prah v delovnem okolju:

  • kaj je prah in kako nastaja
  • frakcije prahu
  • koncentracija in mejna vrednost

Umetna mineralna vlakna: 

  • kaj so vlakna
  • učinki na zdravje
  • mejne vrednosti
  • tehnike vzorčenja in analiz vlaken
  • nadzor izpostavljenostjo

Negativni učinki prahu na zdravje delavcev

Vse publikacije