Kontrolna knjiga za dvigala (za prevoz oseb in tovora)

Kontrolna knjiga za dvigala (za prevoz oseb in tovora)

Cena: 12,64 €

Vsebina kontrolne knjige za dvigala je skladna z zahtevami pravilnika o varnosti dvigal, Ur.l.RS, št.83/07.

V uvodnem delu so na kratko povzete obveznosti lastnika, sledijo rubrike za podatke o dvigalu in s tabelami za bistvene spremembe, vzdrževanje, skrbništvo, vzdrževanje, reševanje in tehnične preglede. Na koncu so dodane mape za shranjevanje zahtevanih dokumentov. Obseg rubrik zadostuje za 15-letno vodenje zapisov.

Posamezne izvode knjig lahko kupite na
ZVD Zavodu za varstvo pri delu na Chengdujski cesti 25 v Ljubljani.
Pokličite po telefonu 01 5855 128 !

Večje količine vam lahko dostavijo naši strokovni sodelavci, ki se bodo mudili na pregledih dvigal v vaši bližini.

Vse publikacije