Priročnik: Prva pomoč v delovnem okolju

Priročnik: Prva pomoč v delovnem okolju

Cena: 20,08 €

Zaradi velikega števila poškodb v delovnem okolju ter bremena -tako za poškodovane kot tudi za njihove delodajalce in družbo v celoti ter tudi zaradi zahtev zakona o varnosti in zdravju pri delu, smo pripravili pregled strokovni priročnik o najnujnejših ukrepih prve pomoči v delovnem okolju.

Priročnik predstavlja sodobno doktrino področja, najpomembnejša stanja in poškodbe, do katerih prihaja v vsakodnevnem delovnem okolju ter na preprost in bralcu razumljiv način prikazuje ukrepe, ki so potrebni za ohranitev življenja, preprečitev poslabšanja zdravstvenega stanja ponesrečenega ali obolelega ter zagotovitev strokovne pomoči. S pravilnimi in pravočasnimi ukrepi prve pomoči (še pred prihodom reševalcev) lahko preprečimo zaplete enostavnih poškodb, pri težjih pa celo odločamo o življenju ali smrti oziroma pomembno vplivamo na trajne posledice ali vsaj skrajšamo čas zdravljenja.

Priročnik je pisan preprosto in razumljivo za laičnega bralca, odlikuje pa ga bogato slikovno gradivo.

Priročnik ima 111 strani in je razdeljen 30 poglavij - od osnovna pravila prve pomoči, nezavesti, zadušitev, oživljanja, prve pomoči pri krvavitvah, šoku, poškodbah kosti in sklepov, opeklinah in podhladitvah, pri najpomembnejših zastrupitvah, utopitvi, poškodbah z električnim tokom, v prometu, zaključuje pa ga poglavje o triaži in vsebini omarice prve pomoči.

Seveda pa sam priročnik ni zadosti in je zato potrebno tudi ustrezno izobraževanje (tako teoretično kot tudi praktično) o ukrepih prve pomoči, ki ga ob samem priročniku prav tako nudimo v našem Centru.

RECENZIJA PRIROČNIKA :
- prof. dr. Andrej Baraga, dr. med.
- Dušan Vlahović, dr. med.
- as. Metka Teržan, dr. med.

Iz recenzijskega mnenja prof. dr. Barage:

Pričujoči priročnik je namenjen prvi pomoči v delovnem okolju, torej ciljni skupini.

Priročnik povzema dosedanje preverjene postopke prve pomoči, temeljni postopki oživljanja pa so posodobljeni z veljavno doktrino po priporočilih Evropskega sveta za reanimacijo.

Glede klasičnih postopkov pri ranah, krvavitvi, zlomih, tehnikah obvezovanja ni novosti. Zastrupitev v takšni publikaciji ni mogoče in niti ni smiselno obdelati podrobno, pomembna so načela prve pomoči, ki so v učbeniku razumljivo podana.

Knjigo priporočam vsem delavcem, posebej pa še tistim, ki bodo s tem priročnikom opravili tudi tečaj prve pomoči.

Vse publikacije