Priročnik za protieksplozijsko zaščito v lakirnicah

Priročnik za protieksplozijsko zaščito v lakirnicah

Cena: 13,00 €

Vsebina priročnika:

  • pogoji za eksplozijo,
  • protieksplozijska zaščita,
  • viri vžiga,
  • lakirnice, lakirne kabine, lakirne stene,
  • določitev eksplozijskih con - primeri, idr.

Eksplozije ogrožajo življenje in zdravje delavcev. Zaradi nenadnih in nenadzorovanih učinkov tlaka in ognja se pojavijo zdravju škodljivi produkti reakcij.

Delodajalci so po Pravilniku o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS 102/00 in 91/02) dolžni upoštevati ukrepe protieksplozijske zaščite.

V lakirni komori se pred, med in po nanašanju ražičnih namazov (barv, lakov...) tvorijo nevarni hlapi, ki ustvarjajo eksplozivno atmosfero. Te prostore razvrščamo v cone eksplozijske nevarnosti.

Pred pričetkom dela na delovnih mestih, kjer je lahko prisotna eksplozivna atmosfera se mora pripraviti Elaborat protieksplozijske zaščite, ki se ob spremembah redno dopolnjuje. V njem se opredeli in oceni tveganje za nastanek eksplozije, sprejete ukrepe za doseganje ciljev omenjenega pravilnika, razvrstitev ogroženih prostorov v cone itd.

Namen protieksplozijske zaščite je v prvi vrsti preprečiti eksplozije, ki lahko povzročijo človeške žrtve, materialno škodo, in tudi ekološke katastrofe. Kdaj lahko govorimo o uspešni proteksplozijski zaščiti? Uspešna protieksplozijska zaščita je na kratko >stanje brez eksplozij<.

S temi praktičnimi smernicami želimo bralca spodbuditi, da bo pričel razmišljati o osnovah protieksplozijske zaščite in stremel k nadaljevanju iskanja ustreznih rešitev na tem področju.

Vse publikacije