Zahteve za razsvetljavo pri delu in standard 12464 knjiga

Zahteve za razsvetljavo pri delu in standard 12464 knjiga

Avtorji: dr. Primož Gspan Saša Žebovec, univ.dipl.inž.

Cena: 29,63 €

Opisane so splošne značilnosti obeh standardov, kvantitativne zahteve za razsvetljavo, definicije pojmov, minimalne in maksimalne zahteve, posebnosti, namen meritev, dodan pa je tudi prevod tabel iz standarda. Standarda 12464 smo povzeli kot slovenska, prvi se nanaša na delovno razsvetljavo na delovnih mestih v prostorih, drugi pa na delovna mesta na prostem. Oba pa sta trden temelj za projektiranje, presojo in vzdrževanje razsvetljave za delo na delovnih mestih.

Namen publikacije je seznaniti bralca s temeljnimi pojmi razsvetljave, z zahtevami in priporočili obeh standardov z osnovno oznako 12464 ter z načinom praktičnega preizkusa skladnosti dejanskega stanja na delovnih mestih in v delovnih prostorih z zahtevami.

Vse publikacije