Nevarnosti elektrostatike

Založnik: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.
Objavljeno dne: 16.12.2010

Cena: 105,00 €

Knjiga je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujete s pojavi elektrostatike: projektanti, tehnologi, varnostni inženirji, strokovnjaki s področja protieksplozijske zaščite, elektrotehnike, kemije, strojništva, fizike, logistike, transporta, lesne industrije, vzdrževanja in drugih panog, kjer se pojavljajo nevarni učinki elektrostatike, in tisti, ki Vas to področje zanima. Več

ADR 2017

Avtorji: ALOJZ HABIČ, univ.dipl.inž. in VOJKO ROBNIK, univ.dipl.pravnik
Založnik: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Objavljeno dne: 09.01.2017

Cena: 198,00 €

Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR 2017 prinaša nekatere novosti, predvsem pa obveznosti in odgovornosti vseh, ki sodelujejo v verigi pošiljanja, prevoza in prejemanja nevarnega blaga. Več

Kontrolna knjiga za dvigala (za prevoz oseb in tovora)

Cena: 12,64 €

Vsebina kontrolne knjige za dvigala je skladna z zahtevami pravilnika o varnosti dvigal, Ur.l.RS, št.83/07. Več

Medicina dela za študente tehniške varnosti

Cena: 25,13 €

Ker je prvi učbenik Medicine dela pošel v nekaj mesecih po izidu in ker se je kazala potreba po tovrstnem priročniku tudi med tehničnimi strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu, smo se odločili, da pripravimo nov, posodobljen priročnik, ki bo pretežno namenjen varnostnim inženirjem. Več

Novi pravilnik o varnosti strojev

Cena: 28,00 €

Ministrstvo za gospodarstvo je na podlagi direktive 2006/42/EC v letu 2008 izdalo pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08), ki se je začel uporabljati 29. decembra 2009. Več

Praktične smernice za preiskave delovnega okolja

Cena: 21,00 €

Varnostni inženirji pridobijo med študijem pri praktičnih laboratorijskih vajah nekaj temeljnih izkušenj z meritvami in instrumenti, še zdaleč pa ne dovolj za odgovorno terensko delo pooblaščenca za uradno veljavno in neoporečno oceno skladnosti s predpisanimi zahtevami. Več

Praktične smernice za preiskave delovnega okolja - PRAH

Založnik: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.

Cena: 17,00 €

V publikaciji je predstavljena problematika izpostavljenosti trdim delcem v delovnem okolju in tveganja za zdravje. Predstavljena je tudi tehnika vzorčenja in nadzor nad izpostavljenostjo. Več

Praktične smernice za varno delo s kemičnimi snovmi

Avtorji: mag.Petra Vrečko

Cena: 28,00 €

Knjigo, ki jo je napisala mag.Petra Vrečko, je eden redkih priročnikov in virov informacij o varnem delu s kemičnimi snovmi v slovenskem jeziku, zato bo nedvomno dobrodošla v strokovni javnosti. Več

Praktične smernice za varno premeščanje bremen

Avtorji: asist. Metka Teržan, dr.med. Saša Žebovec, univ.dipl.inž.

Cena: 24,00 €

Naloge delodajalcev in delavcev pri obravnavanju problematike dviganja bremen, ocena tveganja in predlog ukrepov, ukrepi za odpravo in zmanjševanje tveganja, kako lahko ocenimo tveganje za poškodbe, kaj lahko sami storimo za svojo hrbtenico, ... Več

Priročnik za protieksplozijsko zaščito v lakirnicah

Cena: 25,00 €

Eksplozije ogrožajo življenje in zdravje delavcev. Zaradi nenadnih in nenadzorovanih učinkov tlaka in ognja se pojavijo zdravju škodljivi produkti reakcij. Več

Priročnik za varno vzdrževanje

Cena: 43,00 €

Več

Priročnik za voznike ki prevažajo nevarno blago

Avtorji: ALOJZ HABIČ, univ.dipl.inž. in VOJKO ROBNIK, univ.dipl.pravnik
Založnik: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Objavljeno dne: 09.01.2017

Cena: 47,00 €

Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR 2017 prinaša nekatere novosti, predvsem pa obveznosti in odgovornosti vseh, ki sodelujejo v verigi pošiljanja, prevoza in prejemanja nevarnega blaga. Več

Priročnik: Prva pomoč v delovnem okolju

Cena: 20,08 €

Zaradi velikega števila poškodb v delovnem okolju ter bremena -tako za poškodovane kot tudi za njihove delodajalce in družbo v celoti ter tudi zaradi zahtev zakona o varnosti in zdravju pri delu, smo pripravili pregled strokovni priročnik o najnujnejših ukrepih prve pomoči v delovnem okolju. Več

Zahteve za razsvetljavo pri delu in standard 12464 knjiga

Avtorji: dr. Primož Gspan Saša Žebovec, univ.dipl.inž.

Cena: 29,63 €

Opisane so splošne značilnosti obeh standardov, kvantitativne zahteve za razsvetljavo, definicije pojmov, minimalne in maksimalne zahteve, posebnosti, namen meritev, dodan pa je tudi prevod tabel iz standarda. Več

Zahteve za razsvetljavo pri delu in standard 12464 knjiga + zgoščenka

Avtorji: Knjiga; dr. Primož Gspan, Saša Žebovec, univ.dipl.inž., zgoščenka: Saša Žebovec, univ.dipl.inž.

Cena: 37,72 €

Več