ADR 2017

Avtorji: ALOJZ HABIČ, univ.dipl.inž. in VOJKO ROBNIK, univ.dipl.pravnik
Objavljeno dne: 09.01.2017

Cena: 198,00 €

Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR 2017 prinaša nekatere novosti, predvsem pa obveznosti in odgovornosti vseh, ki sodelujejo v verigi pošiljanja, prevoza in prejemanja nevarnega blaga. Več

Medicina dela za študente tehniške varnosti

Cena: 25,13 €

Ker je prvi učbenik Medicine dela pošel v nekaj mesecih po izidu in ker se je kazala potreba po tovrstnem priročniku tudi med tehničnimi strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu, smo se odločili, da pripravimo nov, posodobljen priročnik, ki bo pretežno namenjen varnostnim inženirjem. Več

Praktične smernice za preiskave delovnega okolja - PRAH

Založnik: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.

Cena: 9,00 €

V publikaciji je predstavljena problematika izpostavljenosti trdim delcem v delovnem okolju in tveganja za zdravje. Predstavljena je tudi tehnika vzorčenja in nadzor nad izpostavljenostjo. Več

Praktične smernice za varno delo s kemičnimi snovmi

Avtorji: mag.Petra Vrečko

Cena: 14,00 €

Knjigo, ki jo je napisala mag.Petra Vrečko, je eden redkih priročnikov in virov informacij o varnem delu s kemičnimi snovmi v slovenskem jeziku, zato bo nedvomno dobrodošla v strokovni javnosti. Več

Praktične smernice za varno premeščanje bremen

Avtorji: asist. Metka Teržan, dr.med. Saša Žebovec, univ.dipl.inž.

Cena: 12,00 €

Naloge delodajalcev in delavcev pri obravnavanju problematike dviganja bremen, ocena tveganja in predlog ukrepov, ukrepi za odpravo in zmanjševanje tveganja, kako lahko ocenimo tveganje za poškodbe, kaj lahko sami storimo za svojo hrbtenico, ... Več

Priročnik za protieksplozijsko zaščito v lakirnicah

Cena: 13,00 €

Eksplozije ogrožajo življenje in zdravje delavcev. Zaradi nenadnih in nenadzorovanih učinkov tlaka in ognja se pojavijo zdravju škodljivi produkti reakcij. Več

Priročnik za varno vzdrževanje

Cena: 22,00 €

Več

Priročnik za voznike ki prevažajo nevarno blago

Avtorji: ALOJZ HABIČ, univ.dipl.inž. in VOJKO ROBNIK, univ.dipl.pravnik
Objavljeno dne: 09.01.2017

Cena: 47,00 €

Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR 2017 prinaša nekatere novosti, predvsem pa obveznosti in odgovornosti vseh, ki sodelujejo v verigi pošiljanja, prevoza in prejemanja nevarnega blaga. Več

Priročnik: Prva pomoč v delovnem okolju

Cena: 20,08 €

Zaradi velikega števila poškodb v delovnem okolju ter bremena -tako za poškodovane kot tudi za njihove delodajalce in družbo v celoti ter tudi zaradi zahtev zakona o varnosti in zdravju pri delu, smo pripravili pregled strokovni priročnik o najnujnejših ukrepih prve pomoči v delovnem okolju. Več