1/2020

1/2020
Cena: 13,90 €
Aktivnosti nacionalne mreže za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu
Saša Žebovec
6
Z delom povezan rak
9
Novo poročilo o bioloških dejavnikih in z delom povezanih boleznih
EU-OSHA
10
Varnost žičniških naprav in objektivna odškodninska odgovornost
mag. Boštjan J.Turk
14
Statistika izrednih dogodkov v Sloveniji za leto 2019
Darko Muhič
16
Splošna načela preventive za začasno delo na višini
19

Znanstvena priloga

Osebna varovalna oprema z informacijsko tehnologijo
Klara Košir in Matija Tomšič
30
Multipla skleroza in delazmožnost
Prim. prof. dr. Marjan Bilban
35
Psihološke značilnosti hazarderjev
Urška Šajnović, dr. med.
45

Vse revije