3/2019

3/2019
Cena: 13,90 €
Varstvo delavcev pred hrupomzdravja pri delu
mag. Boštjan J. Turk
7
Mednarodna primerjava stroškov nezgod in bolezni, povezanih z delom
Dr. Dietmar Elsler, Dr. Jukka Takala, Jouko Remes
10
Poslovne skrivnosti v varnostno nadzornih centrih
Andrej Pilko
16
Promocija zdravja na delovnem mestu kot obvezen projekt vseh slovenskih delodajalcev
Maja Brajnik in Eva Langeršek
20
Naj ostane samo pri vajah: Barnica 2019
Boštjan Triler, Janez Mandeljc
26
Evakuacija z dvigali
mag. Ivan Božič
30
Napačno izvedensko mnenje kot primer slabe sodne prakse
dr. Ferdinand Deželak
36
Izpostavljenost radioaktivnemu plinu radonu
doc. dr. Damijan Škrk
44

Vse revije