2/2019

2/2019
Cena: 13,90 €
Tudi skrb za duševno zdravje na delovnem mestu spada pod okrilje varnosti in zdravja pri delu
Alenka Korez Gajšek
6
Pravni vidiki varovanja delavcev, ki so pri delu izpostavljeni azbestu
mag. Boštjan J. Turk
12
Staranje delovne sile: izziv za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
EU-OSHA
15
Nadzor zaposlenih na delovnem mestu
Maja Brajnik in Eva Langeršek
19
Intervencije s sumljivimi pošiljkami niso poceni
Boštjan Triler
23
Dileme ob organizaciji vaje evakuacije
Miha Juvan
26
Nevarne kemične snovi – novosti na področju pravne ureditve
mag. Petra Bechibani
28
Rezultati meritev radona v Sloveniji v 2018
dr. Gregor Omahen
33
Inovacije za varnost in zdravje pri delu:
Dvigala za svetila
49

Znanstvena priloga

Ojačevalci spomina in drugih kognitivnih funkcij
Sanja Sever
40

Vse revije