1/2019

1/2019
Cena: 13,90 €
4. februar, svetovni dan boja proti raku
7
Novih osem snovi razvrščenih med rakotvorne
9
Varnost pri delu v gozdarstvu
mag. Boštjan J. Turk
12
Delo v digitalni prihodnosti
14
Ženske in varstvo pri delu
Maja Brajnik, Eva Langeršek
18
Prometna nesreča namesto silvestrovanja
Peter Jerina
23
Izredni dogodki in pregled interveniranj gasilcev
Darko Muhič
25
Sistemi aktivne požarne zaščite –VdS Conference: Fire Extinguishing Systems
mag. Tom Zickero
28
Požar v sobi pobega – zabava, ki je postala tragedija
Miha Juvan
32

Znanstvena priloga

Prihodnost dela in poklicev: izziv za kadrovski management
Sanja Sever
36
Prekarnost, 2. del
prim. prof. dr. Marjan Bilban
45

Vse revije