5/2018

5/2018
Cena: 13,90 €
Predstavitev mobilnega laboratorija za primer jedrske nesreče na Dnevu kemijske varnosti
Dušan Konda
7
Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi - za zdrava delovna mesta
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
10
Varnost in zdravje pri delu ter delovna oprema
mag. Boštjan J. Turk
14
Inšpekcijski nadzor na področju varnosti in zdravja pri delu v letu 2017
Maja Brajnik, Eva Langeršek
16
Gašenje vozil na alternativni pogon
Boštjan Žagar, revija Gasilec
20
Aktivna strelska situacija v zdravstveni v zdravstveni ustanovi: Kako ravnati?
Andrej Odar
26
Oktober, mesec požarne varnosti, in klic v sili
31
Električna ročna orodja
Stephan lmhof
34
ISO 45001
Uwe Marx, Eckhard Metze
38
Smrtno nevaren nered
40
Debelost
prof. dr. Marjan Bilban, ZVD Zavod za varstvo pri delu
41

Vse revije