4/2018

4/2018
Cena: 13,90 €

Osrednja teme

Razpis za prijavo na natečaj za priznanja za dobro prakso 2018–2019
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
6
Zakonodajni okvir za nevarne kemične snovi na delovnem mestu
8

Aktualno

Varnost pri delu in višja sila
mag. Boštjan J. Turk
14
Digitalizacija v gradbeništvu
mag. Valentina Kuzma
16
Meritve radona po Sloveniji
Dr. Gregor Omahen
19
Gašenje vozil na alternativni pogon
Boštjan Žagar
22
O sprejemu nove uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
Dr. Ferdinand Deželak
26

Znanstvena priloga

Promocija zdravja v proizvodnji kristalnega stekla
prof. dr. Marjan Bilban
36
Debelost: Nadaljevanje serije člankov o javnozdravstvenem problemu delovne populacije
prof. dr. Marjan Bilban
44

Vse revije