6/2017

6/2017
Cena: 13,90 €
Študijski obisk predstavnikov pooblaščenih organizacij za dvigala s Kosova
mag. Ivan Božič
6
Hramba dokumentacije v zvezi z varstvom pri delu
Mag. Boštjan J. Turk
8
Strokovni sodelavci za varnost pri delu in varstvo osebnih podatkov
Maja Brajnik in Eva Langeršek
15
Kako hitro in enostavno do podatkov o vozilih, udeleženih v prometni nesreči?
Milan Kroflič
10

Osrednje teme

Radon
dr. Gregor Omahen
18
Preverjanje usposobljenosti za meritve v primeru jedrske nesreče
dr. Gregor Omahen
23
Pravilna izbira osebne varovalne opreme za zaščito dihal
mag. Lidija Korat
28

Pirotehnična sredstva:
nekatere značilnosti, nevarnosti in omejitve
Ferdinand Deželak
43

Demenca
prim. prof. dr. Marjan Bilban
48

Vse revije