4/2017

4/2017
Cena: 13,90 €
Varstvo pred požarom s sodno prakso
mag. Boštjan J. Turk
6
Zdravje operativnih gasilcev
Milan Dubravac
8
ISO 45001- mednarodni standard za
sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu?

Miloš Seražin
11
Ukrepi varnosti in zdravja pri delu v luči poročila
inšpektorata Republike Slovenije

Maja Brajnik in Eva Langeršek
13
Ali tudi pri delu v salonih za nego nohtov 49
obstaja tveganje za zdravje?
49
Učinki nočnega dela na zdravje delavcev
50

Znanstvena priloga

Pred laboratorijsko analizo
dr. Alenka Trampuš Bakija
20
Drugačno razumevanje "mejnih vrednosti"
za karcinogene snovi
Prof. dr. Primož Gspan
24
Analiza parametrov delovnega okolja
v ortotični in protetični delavnici
Tina Besal, dr. Katarina Kacjan Žgajnar, mag. Gregor Jereb
30
Izzivi pri zaposlovanju oseb s psihozo
Tana Debeljak, prim. prof. dr. Marjan Bilban
36
Vožnja in/kot stres, 2. del
prim. prof. dr. Marjan Bilban
42

Vse revije