2/2017

2/2017
Cena: 13,90 €
Alkoholiziranost na delovnem mestu:
v praksi pogosta, pravno nesprejemljiva

Mag. Boštjan J. Turk
7
Zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu od doma

Eva Langeršek
9
Preskušanje varovalnih rokavic
in kaj z njim pridobi uporabnik

Andraž Tancek
11
Čistoča osebne varovalne opreme gasilca
Nejc Štremfelj
15
Pred laboratorijsko analizo
dr. Alenka Trampuš Bakija
20
Osebna dozimetrija pri
pretočnem rentgenskem aparatu

dr. Gregor Omahen
26
Delo varnostnikov - rentgenskih operaterjev
Andrej Odar
30
Z delom povezani dejavniki
tveganja pri pljučnem raku

Tiva Nemanič
34
Oblike poklicnega raka
prim. prof. dr. Marjan Bilban
41
Proces avtorizacije v uredbi REACH
dr. Anja Menard Srpčič
52

Vse revije