4/2015

4/2015
Cena: 13,90 €

Aktualno

Vprašanja za strokovne delavce
6
Promocija zdravja: Aktivni odmori na delovnem mestu
Mirko Slosar, Vanja Rogač, Vojko Rotar
7
Prehrana: Pomemben del našega življenja
Helena Okorn
13
Osebna varovalna oprema za gasilce
Dr. Daniela Zavec Pavlinić, Andreja Oder
16

Osrednja tema

Biološki monitoring z vidika inšpektorja za delo
Lidija Korat
20
Mejna vrednost ne zagotavlja popolne varnosti za zdravje delavcev
dr. Tihomir Ratkajec
23

Primer iz prakse: Biološki monitoring ne laže

Marija Stritar
29

Znanstvena priloga

Biološki monitoring
Prof. dr. Marjan Bilban
32
Dejavniki tveganja za zdravje pri delavcih, ki delajo na prostem v poletnem času
Neva Metelko Janša, Vid Janša
47

Vse revije